Adresas: 
Ateities g. 22, Druskininkai
Tel.: 313-53816

El. paštas: 
koriukas@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.bitutesdarzelis.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Druskininkų sav.
Ugdymo programos

Ikimokyklinio amžiaus vaikai nuo ugdomi pagal  Druskininkų lopšelio-darželio “Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo programą,  patvirtintą įstaigos direktoriaus įsakymu. Programai pritarta Druskininkų savivaldybės tarybos „Dėl  pritarimo Druskininkų savivaldybės lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo programoms“. Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą  Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. Ugdytiniams  paslaugas teikia trys specialieji pedagogai: logopedas, specialusis pedagogas ir judesio korekcijos pedagogas. 

 

Kasdieniniame darbe su ugdytiniais, turinčiais specialiųjų ugdymo poreikių dirba speicalistų komanda, kuri vertina vaikų gebėjimus ir pasiekimus, analizuoja nesekmes, taiko ir koreguoja darbo formas ir būdus, padeda organizuoti ugdymo procesą auklėtojoms, konstruktyviai bendradarbiauja su ugdytinių tėvais. Visų mūsų geranoriškumas, bendros pastangos duoda teigiamus pokyčius specialiųjų poreikių vaikų ugdymui: lavinamos sutrikusios funkcijos, skatinamas savarankiškumas, formuojami įgūdžiai ir gebėjimai.

 

Priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogės, planuodamos ugdymo turinį, vadovaujasi Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, numatydamos  ugdyti penkias kompetencijų rūšis.   Planuodamos  stengiasi  atsižvelgti į vaikų poreikius, interesus bei galimybes, ugdymosi metu jau įgytą patirties ir gebėjimų lygmenį bei sistemingo ugdymosi mokykloje perspektyvą.